Widoczność podczas jazdy.

widocznosc samochoduNa bezpieczeństwo podczas jazdy wpływa bardzo wiele czynników. Jednocześnie jak wskazują statystyki większość wypadków i kolizji na drogach wynika z niewłaściwego zachowania się kierowców podczas prowadzenia samochodu. Szczególnie kierowcy, którzy dopiero uzyskali prawo jazdy powinni zapoznać się z poradami, które pozwalają na ograniczenie ryzyka wypadków samochodowych poprzez właściwe zachowanie się za kierownicą. Jednym z istotnych czynników zwiększających ryzyko wypadku samochodowego jest brak odpowiedniej widoczności podczas jazdy. Wielu kierowców popełnia błąd polegający między innymi na montowaniu na przednich szybach różnych urządzeń w okolicy lusterek. Do takich urządzeń można zaliczyć uchwyty na telefony czy kamery samochodowy. Podobnie montowanie również maskotek może ograniczać widoczność podczas jazdy. Montowanie gadżetów w nieodpowiednich miejscach może prowadzić do problemów związanych ze znacznym ograniczeniem widoczności podczas jazdy. Dobrze jest również realizować regularne porządki w samochodzie, co również pozwala na ograniczenie osadzania się pary wodnej na przedniej szybie samochodu, co również pozwala na znaczne zwiększenie widoczności.