Transport międzynarodowy.

transport miedzyznarodowyW transporcie międzynarodowym niezbędne jest posiadanie licencji na świadczenie takich usług. Dotyczy to międzynarodowego przewozu drogowych ładunku a także osób. Jednocześnie przy staraniu się licencję na realizowani transportu międzynarodowego można od razu uzyskać w ramach prawa wspólnotowego również uprawnienia do wykonania krajowego transportu drogowego zarówno w ramach przewożenia osób jak też przewożenia ładunków. Licencje na świadczenie międzynarodowego transportu zastąpiły wcześniej stosowane koncesje, które były wydawane przez ograny danego państwa, w którym właściciel firmy transportowej prowadził działalność. Uzyskanie licencji wymaga, by chociaż jedna z osób, która zajmuje w firmie miejsce w zarządzanie osoba zarządzająca transportem w firmie, czy też będąca właścicielem posiadała trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu usług transportu drogowego w kraju. Inną możliwością jest posiadanie rocznej praktyki w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego. Przedsiębiorstwo starające się o licencję na świadczenie międzynarodowych usług transportowych musi spełnić dodatkowe formalności jak posiadanie zabezpieczenia finansowego na pierwszy o każdy następny pojazd.