Przebieg naprawy szyby w serwisie.

car-as-a-mirror-1380060 (1)Szyby samochody są elementami samochodu, który są podatne na liczne uszkodzenia mechaniczne. Wiele takich uszkodzeń to drobne uszkodzenia, które powstają w wyniku uderzeń podczas jazdy samochodem kamyków, które wypadają z pod kół samochodów. Dodatkowo uszkodzeniom szyb samochodowych sprzyjają warunki atmosferyczne, gdyż w okresie zimowym pod wpływem niskich temperatur szyby samochodowe stają się znacznie bardziej narażone na większe naprężenia. Jeśli uszkodzenia mechaniczne, które powstały w szybach samochodowych są drobne wówczas często można dokonać naprawy samochodu, co nie wymusza znacznie droższej wymiany szyb samochodowych. Naprawa szyb samochodowych najczęściej polega na naprawienia uszkodzeń zewnętrznych warstw w szybach samochodowych. Szyby czołowe w samochodach składają się z trzech warstw. Dwie warstwy składają się ze szkła a między nimi znajduje się specjalne folia. Naprawy szyb samochodowych wykonywane są z wykorzystaniem specjalnych żywic, które pozwalają na wypełnienie ubytków. Wtłoczona w warstwę szyby samochodu żywica w miejscu ubytku jest następnie utwardzana z użyciem technologii, która wykorzystuje światło ultrafioletowe.