Gdzie najlepiej tankować?

stacja benzynowaMiejsce tankowania samochodu może w znacznym stopniu wpływać na koszty zakupu paliwa. Jednocześnie na poszczególnych stacjach bez względu na rodzaj używanego paliwa trzeba się liczyć również z inną jakością kupowanego paliwa. Z tego względu przy zakupach czy to benzyny a szczególnie gazu do instalacji LPG trzeba brać pod uwagę, że jakość sprzedawanego paliwa może się znacząco różnić pomiędzy poszczególnymi stacjami. Generalnie na nieco wyższą jakość paliw można liczyć przede wszystkim na stacjach sieciowych, gdzie proporcje stosowane w paliwach są lepsze. W przypadku gazu dotyczy to proporcji metanu do butanu. Jednocześnie stacje sieciowe znacznie częściej podlegają różnego rodzaju kontrolom w stosunku do stacji nie działających w ramach żadnych sieci, co również przekłada się na pewność, że kupuje się paliwo nieco lepszej jakości. Dodatkowym atutem stacji sieciowych jest również to, że wewnętrzne procedury na takich stacjach sprawiają, że regularnie są w nich czyszczone elementy instalacji. W ten sposób można również spodziewać się znacznie mniejszych zanieczyszczeń poszczególnych rodzajów oferowanego paliwa, choć często za paliwa na takich stacjach trzeba zapłacić większe pieniądze.